“การบอกลาเป็นเรื่องยาก แต่ให้จดจำช่วงเวลาดีๆ ไว้…”

 

 

x