คลิปเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมของรถบัส ขบวนแห่ถ้วยแชมป์ #SixTimes

x